Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Krátka história

Prvá písomná zmienka o obci sa objavuje v Zoborskej listine Kráľa Kolomana z r. 1113, v ktorej sa spomína obec pod názvom Honor. Bola majetkom benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. V 15. a 16. storočí sa vo viacerých listinách často spomína šľachtická rodina Onory, ktorá mala sídlo v Norovciach a podľa rodu dostala aj svoje meno Onor - po maďarsky, v slovenčine Norovce. V minulosti obcou prechádzala dôležitá poštová cesta Magna via.
Obec mala v roku 1851 493 obyvateľov. Tvorili ju prevažne sedliacke rodiny žijúce v usadlostiach. Zaoberali sa pestovaním pšenice a raže. V živočíšnej produkcii popredné miesto zaujal chov dobytka. Veľký význam malo vinohradníctvo a ovocinárstvo. Obec bola známa uhličitým prameňom Kyselka a čerešňovými alejami. Vzťah k poľnohospodárstvu je symbolicky vyjadrený v podobe ramena držiaceho kosák i v historickej obecnej pečati a stal sa základom pre súčasnú pečať a erb obce.
Začiatkom 17. storočia /r. 1733/ dal majiteľ pozemkov Ferenc Schémeczy postaviť prícestnú kaplnku. Okrem neho je v nej pochovaný aj Ján Mondory - hlavný župan Nitrianskej stolice. Nad portálom kaplnky je vymurovaný rytiersky erb, znak majiteľov veľkostatku. 

 


 
ÚvodÚvodná stránka